Өдөр бүр талархалтайгаар эхэл. - Нэргүй

Өдөр бүр талархалтайгаар эхэл. - Нэргүй

Хоосон байна

Өдөр бүр талархалтайгаар эхэл.
- Нэргүй

Та бас дуртай байх болтугай