Хэрэв та сөрөг нөхцөл байдалд эерэг байж чадвал та ялна. - Нэргүй

Хэрэв та сөрөг нөхцөл байдалд эерэг байж чадвал та ялна. - Нэргүй

Хоосон байна

Хэрэв та сөрөг нөхцөл байдалд эерэг байж чадвал та ялна.
- Нэргүй

Та бас дуртай байх болтугай