Жинхэнэ найз нөхдийн хамт амьдрал илүү дээр. - Нэргүй

Жинхэнэ найз нөхдийн хамт амьдрал илүү дээр. - Нэргүй

Хоосон байна

Жинхэнэ найз нөхдийн хамт амьдрал илүү дээр.
- Нэргүй

Та бас дуртай байх болтугай