Амьдрал хэтэрхий инээдтэй юм. Аз жаргал гэж юу болохыг мэдэхэд уйтгар гуниг, чимээгүй байдлыг үнэлэх дуу чимээ, оршихуйг үнэлэх чадваргүй байх хэрэгтэй. - Нэргүй

Амьдрал хэтэрхий инээдтэй юм. Аз жаргал гэж юу болохыг мэдэхэд уйтгар гуниг, чимээгүй байдлыг үнэлэх дуу чимээ, оршихуйг үнэлэх чадваргүй байх хэрэгтэй. - Нэргүй

Хоосон байна

Амьдрал хэтэрхий инээдтэй юм. Аз жаргал гэж юу болохыг мэдэхэд уйтгар гуниг, чимээгүй байдлыг үнэлэх дуу чимээ, оршихуйг үнэлэх чадваргүй байх хэрэгтэй.
- Нэргүй

Та бас дуртай байх болтугай
Аз жаргалгүй байх шалтгааныг хайхаа боль. Хийж байгаа зүйлүүддээ болон аз жаргалтай байх ёстой зүйлдээ анхаарлаа төвлөрүүл. - Нэргүй
Цааш унших

Аз жаргалгүй байх шалтгааныг хайхаа боль. Хийж байгаа зүйлүүддээ болон аз жаргалтай байх ёстой зүйлдээ анхаарлаа төвлөрүүл. - Нэргүй

Эргэн тойрноо хар, та аз жаргалтай болох олон шалтгааныг олох болно. Аз жаргал гэдэг зүйлийг зөвхөн холбоотой байх хэрэггүй ...