Нэг л өдөр таны амьдрал чиний нүдний өмнө гэрэлтэх болно. Үүнийг үзэх нь зүйтэй. - Жерард Way

Нэг л өдөр таны амьдрал чиний нүдний өмнө гэрэлтэх болно. Үүнийг үзэх нь зүйтэй. - Жерард Way

Хоосон байна

Нэг л өдөр таны амьдрал чиний нүдний өмнө гэрэлтэх болно. Үүнийг үзэх нь зүйтэй.
- Жерард Way

Та бас дуртай байх болтугай