Хэзээ нэгэн цагт бүх зүйл төгс төгөлдөр болно. Тиймээс одоохондоо төөрөгдөлд инээж, нулимсаараа инээмсэглэж, хүчтэй байгаарай, бүх зүйл тодорхой шалтгааны улмаас болж байгааг өөртөө сануулаарай. - Жон Майер

Хэзээ нэгэн цагт бүх зүйл төгс төгөлдөр болно. Тиймээс одоохондоо төөрөгдөлд инээж, нулимсаараа инээмсэглэж, хүчтэй байгаарай, бүх зүйл тодорхой шалтгааны улмаас болж байгааг өөртөө сануулаарай. - Жон Майер

Хоосон байна

Хэзээ нэгэн цагт бүх зүйл төгс төгөлдөр болно. Тиймээс одоохондоо төөрөгдөлд инээж, нулимсаараа инээмсэглэж, хүчтэй байгаарай, бүх зүйл тодорхой шалтгааны улмаас болж байгааг өөртөө сануулаарай.
- Жон Майер