Таныг хайрлаж, халамжилдаг хүнийг хэзээ ч үл тоомсорлож болохгүй. "Од тоолоход та сар өдрөө алдсанаа ойлгож магадгүй юм. - Жон О'Каллаган

Таныг хайрлаж, халамжилдаг хүнийг хэзээ ч үл тоомсорлож болохгүй. "Од тоолоход та сар өдрөө алдсанаа ойлгож магадгүй юм. - Жон О'Каллаган

Хоосон байна

Таныг хайрлаж, халамжилдаг хүнийг хэзээ ч үл тоомсорлож болохгүй. "Од тоолоход та сар өдрөө алдсанаа ойлгож магадгүй юм.
- Жон О'Каллаган