Чиний хийж чадахгүй зүйлд саад болохгүй байх. - Жон Модон

Чиний хийж чадахгүй зүйлд саад болохгүй байх. - Жон Модон

Хоосон байна

Чиний хийж чадахгүй зүйлд саад болохгүй байх.
- Жон Модон

Та бас дуртай байх болтугай