Өдөр бүр бүтээлээ хий. - Жон Модон

Өдөр бүр бүтээлээ хий. - Жон Модон

Хоосон байна

Өдөр бүр бүтээлээ хий.
- Жон Модон

Та бас дуртай байх болтугай