Боломж нь ихэнхдээ золгүй явдал, эсвэл түр зуурын ялагдал хэлбэрээр нуугддаг. - Наполеон Хилл

Боломж нь ихэнхдээ золгүй явдал, эсвэл түр зуурын ялагдал хэлбэрээр нуугддаг. - Наполеон Хилл

Хоосон байна

Боломж нь ихэнхдээ золгүй явдал, эсвэл түр зуурын ялагдал хэлбэрээр нуугддаг.
- Наполеон Хилл

Та бас дуртай байх болтугай