Бид эцсийн урам хугарах сэтгэлийг хүлээж авах ёстой, гэхдээ хэзээ ч хязгааргүй итгэл найдвараа алдахгүй. - Мартин Лютер Кинг, мл.
Цааш унших

Бид эцсийн урам хугарах сэтгэлийг хүлээх ёстой, гэхдээ хэзээ ч хязгааргүй итгэл найдвараа алдахгүй. - Мартин Лютер Кинг, мл.

Бид эцсийн урам хугарах сэтгэлийг хүлээх ёстой, гэхдээ хэзээ ч хязгааргүй итгэл найдвараа алдахгүй. - Мартин Лютер Кинг, мл.