Хэрэв та жинхэнэ хүн юм бол хайрын төлөө бүх зүйлийг мөрийлөөрэй. Хэрэв үгүй ​​бол энэ цуглааныг орхи. Хагас зүрх сэтгэл нь сүр жавхлант хүрдэггүй. - Руми, Чухал Руми
Цааш унших

Хэрэв та жинхэнэ хүн юм бол хайрын төлөө бүх зүйлийг мөрийлөөрэй. Хэрэв үгүй ​​бол энэ цуглааныг орхи. Хагас зүрх сэтгэл нь сүр жавхлант хүрдэггүй. - Руми, Чухал Руми

Хэрэв та жинхэнэ хүн юм бол хайрын төлөө бүх зүйлийг мөрийлөөрэй. Хэрэв үгүй ​​бол энэ цуглааныг орхи. Зүрх сэтгэлээсээ харагддаггүй ...