Эерэг сэтгэлгээ нь таны асуудлыг үл тоомсорлодоггүй. Тэдэнтэй харьцах чадвартай болох нь өөртөө итгэх итгэл юм. - Үл мэдэгдэх
Цааш унших

Эерэг сэтгэлгээ нь таны асуудлыг үл тоомсорлодоггүй. Тэдэнтэй харьцах чадвартай болох нь өөртөө итгэх итгэл юм. - Үл мэдэгдэх

Эерэг сэтгэлгээ нь таны асуудлыг үл тоомсорлодоггүй. Тэдэнтэй харьцах чадвартай болох нь өөртөө итгэх итгэл юм. - Үл мэдэгдэх